Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport

Asbestinventarisatierapport algemeen: De term ‘Asbest’ verwijst naar een aantal natuurlijke mineralen die een bepaalde vezelstructuur vertonen. Deze structuur zorgt er enerzijds voor dat asbesthoudende materialen als ‘onverwoestbaar’ gelden, anderzijds schuilt hier ook het bekende, niet te onderschatten gezondheidsrisico van asbesthoudend materiaal.

Asbestinventarisatierapport (wetten)

Sinds 1993 is het dan ook ten strengste verboden om asbesthoudend materiaal te verwerken ongeacht de toepassing ervan. Hiervoor zijn speciale regels opgesteld in het zogenaamde ‘Asbestverwijderingsbesluit 2005’ en daarnaast ook in de ‘Arbeidsomstandighedenwet’. Zodoende wordt asbest tegenwoordig al lang niet meer gebruikt, maar helaas nog wel regelmatig gevonden in bouwwerken uit tijden vóór deze besluitvorming.

Asbestinventarisatierapport 

Wanneer de aanwezigheid van asbest, in welke verschijning dan ook, gevaar op kan leveren, dient deze vakkundig verwijdert te worden. Ook hiervoor is speciale, bindende regelgeving opgesteld met betrekking tot de manier van verwijderen of het duurzaam afschermen van het asbesthoudend materiaal. Alleen erkende, gespecialiseerde bedrijven mogen deze taken op zich nemen volgens de asbest verwijderingswet, waarin precieze normen en regels hieromtrent zijn vastgelegd.

Alle bedrijven en organisaties die een rol hebben bij het verwijderen van asbest vormen samen de asbestketen. Deze strekt zich uit van de opdrachtgever, die het onderzoek op gang brengt tot en met de landelijke handhavingsorganen die erop toezien dat de asbest sanering daadwerkelijk volgens de geldende wetten gebeurt. Asbestinventarisatie vormt een belangrijke eerste stap in dit proces.

Ook mag asbestinventarisatie alleen worden uitgevoerd door speciaal hiervoor gecertificeerde bedrijven. Tijdens een dergelijke inventarisatie wordt het pand of de woning nauwgezet onder de loep genomen om te kijken waar mogelijk asbesthoudende materialen zijn gebruikt.

Er zijn verschillende type inventarisaties, afhankelijk van de diepte van het onderzoek. Deze varieert van een eenvoudige visuele inspectie enerzijds tot aan grote ingrepen met hak- en sloopwerk anderzijds. Uiteraard zijn de kosten voor een inventarisatie afhankelijk van de aard van het onderzoek.

Asbestinventarisatierapport

Types bij aankoopwoning

Bij een zogenaamde type-0 inventarisatie wordt er alleen visueel onderzoek verricht. Er komt dus geen hak- en sloopwerk aan te pas. Een gecertificeerde inspecteur loopt de woning visueel na en presenteert op basis hiervan het type-0 inspectie rapport. Dit is de minst ingrijpende vorm van asbestinventarisatie en daarmee dan ook de meest goedkope.

Bij een type-A onderzoek wordt er ook visueel geïnspecteerd, echter gaat deze inventarisatie verder dan het onderzoek hierboven. Bij type-A inventarisatie wordt er tevens een materiaalmonster genomen om de aanwezigheid van asbest nauwkeuriger te kunnen beoordelen. Hiervoor wordt hoogstens gebruik gemaakt van licht handgereedschap, waardoor deze vorm van inventarisatie slechts matig ingrijpend is. De kosten liggen iets hoger dan het type-0 onderzoek.

Type-B asbestinventarisatie vormt de meest ingrijpende vorm van onderzoek. Doorgaans wordt deze enkel uitgevoerd wanneer eerder onderzoek een groot vermoeden op de aanwezigheid van asbest uitwijst; er worden hierbij meerdere materiaalmonsters genomen. Doordat er uitgebreide hak- en sloopwerkzaamheden bij aan te pas kunnen komen, is er sprake van een zeer ingrijpende inventarisatie met een destructief karakter.

Bouwkundige keuring Almere beschikt over de juiste (SC530/SC-540) certificering om een dergelijke inventarisatie voor u uit te voeren.  U kunt bij ons terecht voor een snelle offerte op maat en passend advies voor de aanpak van asbest in uw specifieke situatie. Neem daarom vandaag nog contact met ons op! Belt u ons gerust via 036-2002631.