Bouwtechnische keuring Almere

Bouwtechnische keuring AlmereBouwtechnische keuring Almere

Bouwtechnische keuring Almere voor verschillende types bouwkundige varianten. Een bouwkundige keuring gaat om de bouwkundige delen van een woning. Een bouwtechnische keuring gaat om het bouwkundige gedeelte en de technische installatie. Dus dit is het verschil tussen beiden. Constructie hoort niet bij beiden, want niemand kan op het oog de constructie van  bijvoorbeeld een fundering, stabiliteit, dragende elementen  enz. beoordelen mits dat hij/zij constructie ervaring en papieren heeft. Echter kan ik dit voor u doen tegen meerprijs. Zodoende kunt u meer zekerheid creëren door het inwinnen van bouwadvies.
Een bouwtechnische keuring moet voldoen aan de wettelijke eisen om een NHG hypotheek te kunnen krijgen.

Onze bouwinspecteur loopt het geheel door en stelt een rapportage op met foto’s met alle gebreken. Kostenplaatje wordt ook berekent, even zoals de nood van het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden aan deze woning en de werkzaamheden welke op termijn aan de orde komen.

Complete rapportage voor een woning vanaf de nok tot de fundering. Meer details over de bouwtechnische keuring Almere kunt u vinden op bouwkundige keuring Almere.

Bij geschil met uw aannemer, in verband met schade, kunnen wij u ook een rapportage voor u opstellen en indien u dit wilt, kunnen wij een betrouwbare partij inschakelen die het werk bijvoorbeeld afmaakt of herstelt.

De andere types zijn uitgebreid uitgelegd op tab hieronder (type bouwkundig rapport)

Bouwtechnische keuring Almere

Verschil tussen verschillende bouwkundige keuringen op rij:

Oriëntatiekeuring of meeloopkeuring:
Alle visueel waarneembare bouwdelen en eventuele bouwkundige gebreken worden benoemd.

Tevens wordt een kwaliteitsbeoordeling van deze bouwdelen gegeven. Er wordt géén hersteladvies en géén kostenraming voor herstel opgenomen.

Het rapport bevat kleurenfoto’s van de door ons gevonden gebreken. Graag willen wij u erop attenderen dat dit rapport niet geschikt is voor een financiering of ontbindende voorwaarden.

Bouwtechnische keuring Almere:
Naast de gebreken en de kwaliteitsbeoordeling wordt ook een hersteladvies gegeven en worden herstelkosten berekend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in direct noodzakelijke onderhoudsmaatregelen en op termijn (binnen 3 jaar). U ontvangt een uitgebreide rapportage met foto’s van de aangetroffen gebreken. Een bouwinspectie kan worden uitgebreid met een NHG-rapportage.

Bouwtechnische keuring Almere:

Bouwinspectie voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG):
Een NHG-rapportage kunt u nodig hebben om een hypotheek met NHG te verkrijgen. De rapportage voldoet aan specifieke eisen die hieraan door de Stichting NHG gesteld worden.

Bouwtechnische keuring Almere

In dit rapport worden summier de resultaten van de keuring beschreven. Uit ervaring blijkt het dat een particulier onvoldoende informatie geeft over de bouwtechnische staat van de woning en de mogelijke oplossing voor de eventueel aangetroffen bouwkundige problemen. Als u een volledig een goed leesbaar rapport wilt, is een uitbreiding met een Bouwinspectie-rapportage noodzakelijk

Bouwtechnische keuring Almere:

Bouwinspectie utiliteitsbouw bij aankoop, verkoop of herwaardering van een bedrijfsgebouw en of complex kan Bouwkundige inspectie Almere dit ondersteunen door het uitvoeren van een technische keuring. In deze technische keuring , waarin kort en overzichtelijk de technische staat van het gebouw in kaart is gebracht. Door middel van fotorapportages met kwaliteitsbeoordeling krijgt u inzicht in noodzakelijk technisch onderhoud op termijn.

Meest voorkomende problemen bij bouwadvies

Twijfelt u bij aankoop wegens vochtproblematiek?
Heeft u last van scheuren in een dragende wand of ergens anders?
Heeft u problemen met de stabiliteit van uw huis, trilling overlast?
Betonrot?
Doorbuiging in vloeren?
Iets anders? Mail gerust uw problemen en u krijgt van ons snel antwoord.