Thermografisch onderzoek in Almere

Thermografisch onderzoek in Almere

Thermografisch onderzoek in Almere iets voor u?thermografisch onderzoek in Almere

Hoe thermografische inspecties werken:
Thermografie meet oppervlaktetemperaturen met behulp van infraroodvideo en fotocamera’s. Deze tools zien licht dat in het hittespectrum ligt. Afbeeldingen op de video of film leggen de temperatuurschommelingen van de huid van het gebouw vast, variërend van wit voor warme gebieden tot zwart voor koelere gebieden. De resulterende beelden helpen de auditor te bepalen of isolatie nodig is. Ze dienen ook als hulpmiddel voor kwaliteitscontrole om ervoor te zorgen dat isolatie op de juiste manier is geïnstalleerd.

Een thermografische inspectie is een onderzoek binnen of buiten. De energie-auditor bepaalt welke methode onder bepaalde weersomstandigheden de beste resultaten zou opleveren. Interieurscans komen vaker voor, omdat warme lucht die uit een gebouw ontsnapt niet altijd in een rechte lijn door de muren beweegt. Het warmteverlies dat wordt gedetecteerd in een deel van de buitenmuur kan afkomstig zijn van een andere locatie aan de binnenkant van de muur. Het is ook moeilijker om temperatuurverschillen op het buitenoppervlak van het gebouw te detecteren tijdens winderig weer. Vanwege deze moeilijkheid zijn interne onderzoeken over het algemeen nauwkeuriger omdat ze profiteren van verminderde luchtverplaatsing.

Thermografische scans worden ook vaak gebruikt bij het uitvoeren van een blowerdeurtest. De ventilatorklep helpt de lucht die lekt door defecten in de gebouwschaal overdrijven. Dergelijke luchtlekken verschijnen als zwarte strepen in de zoeker van de infraroodcamera.

Thermografisch onderzoek in Almere maakt gebruik van speciaal ontworpen infraroodvideo- of fotocamera’s om afbeeldingen te maken (thermogrammen genoemd) die variaties in het oppervlak vertonen. Deze technologie heeft een aantal toepassingen. Thermogrammen van elektrische systemen kunnen abnormaal hete elektrische verbindingen of componenten detecteren. Thermogrammen van mechanische systemen kunnen de hitte detecteren die wordt veroorzaakt door overmatige wrijving. Energieauditoren gebruiken thermografie als een hulpmiddel om warmteverliezen en luchtlekkage bij het bouwen van enveloppen te detecteren.

Met infraroodscanning thermografisch onderzoek in Almere de effectiviteit van isolatie in de constructie van een gebouw controleren. De resulterende thermogrammen helpen on te bepalen of een gebouw isolatie nodig heeft en waar in het gebouw het om gaat. Omdat natte isolatie sneller warmte afgeeft dan droge isolatie, kunnen thermografische scans van daken vaak daklekkages detecteren.

Naast het gebruik van thermografie tijdens een energiebeoordeling, raden wij u aan een scan te laten uitvoeren voordat u een huis koopt; zelfs nieuwe huizen kunnen gebreken vertonen in hun thermische elementen. Misschien wilt u een clausule in het contract opnemen die een thermografische scan van het huis vereist. Een thermografische scan is meestal nauwkeurig genoeg om te gebruiken als documentatie in gerechtelijke procedures.

Thermografisch onderzoek in Almere

Thermografisch onderzoek in Almere gebruikt één van de verschillende typen infrarooddetectieapparaten bij een inspectie ter plaatse.

Een spotradiometer (ook wel puntradiometer genoemd) is de eenvoudigste. Het meet straling op één plek tegelijk, met een eenvoudige meterstand die de temperatuur van een bepaalde plek weergeeft. De auditor bestudeert het gebied met het apparaat en noteert de verschillen in temperatuur.

Een thermische lijnscanner geeft de stralingstemperatuur weer die langs een lijn wordt bekeken. Het thermogram toont de lijnscan bovenop een foto van het bestudeerde gebied. Dit proces toont temperatuurvariaties langs de lijn.

De meest nauwkeurige thermografische inspectie-inrichting is een warmtebeeldcamera, die een 2-dimensionaal thermisch beeld produceert van een gebied dat warmte lekt. Spotradiometers en thermische lijnscanners bieden niet het benodigde detail voor een volledige beoordeling van de thuisenergie. Het gebruik van infraroodfilm in een conventionele camera is niet gevoelig genoeg om warmteverlies te detecteren.

Voorbereiding op een thermografische inspectie

Ter voorbereiding op een inwendige thermische scan moet de huiseigenaar stappen ondernemen om een ​​nauwkeurig resultaat te garanderen. Dit kan het verplaatsen van meubels van buitenmuren omvatten en het verwijderen van gordijnen. De meest nauwkeurige thermografische afbeeldingen komen meestal voor wanneer er een groot temperatuurverschil is (ten minste 20 ° F [14 ° C]) tussen binnen- en buitenluchttemperaturen.

Bouwkundige keuring Almere verricht al sinds jaren thermografische onderzoeken in woningen en bedrijfspanden. U vindt ons in Flevoland, maar ook in Utrecht. Belt u ons gerust.