Waarom is een EPC belangrijk voor een woningkoper?

Waarom is een EPC belangrijk voor een woningkoper?Waarom is een EPC belangrijk voor een woningskoper

Waarom is een EPC belangrijk voor een woningkoper? Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)
Om aan te tonen dat een gebouw voldoet aan de EPN, is de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) ingevoerd. De EPC van 1,4 voor woningen werd op 1 december 1995 ingevoerd, in 1998 aangescherpt naar 1,2 en per 1 januari 2000 verder aangescherpt naar 1.

Een woning waarvoor vanaf 1 januari 2006 een bouwvergunning wordt aangevraagd, moet energiezuiniger worden. De EPC voor nieuw te bouwen woningen is aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Deze aanscherping past binnen het streven van de overheid om de C02-uitstoot te verminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan.

Waarom is een EPC belangrijk voor een woning? Plannen:
Bij het maken van plannen met betrekking tot de ruimtelijke ordening en bij de aanvraag voor het verkrijgen van een bouwvergunning speelt de wet- en regelgeving met betrekking tot milieu en duurzaamheid, zoals gezegd, een grote rol.

Het is van groot belang dat de omgeving van de mens niet wordt bedreigd door hinderlijke, gevaarlijke en schadelijke stoffen. Tot 1 maart 1993 was de Hinderwet van toepassing. Vanaf deze datum is de Wet milieubeheer (Wm) van kracht. Deze wet combineert een aantal milieuwetten.

Waarom is een EPC belangrijk voor een woningkoper?

EPC’s zijn verplicht wanneer bestaande of nieuwe commerciële of openbare gebouwen te koop of te huur worden aangeboden. Wanneer ruimte wordt verhuurd aan nieuwe huurders, moet de eigenaar van het gebouw elke nieuwe huurder een kopie van het EPC geven. Wanneer een gebouw wordt verkocht, moet de vorige eigenaar het EPC aan de koper overhandigen.

De procedure voor het registreren van een EPC voor een commercieel of openbaar gebouw is anders dan voor een woning. Als eigenaar van zo’n pand ontvangt u geen voorlopig EPC en kunt u dit ook niet online omzetten in een definitief EPC. U dient zelf een erkend deskundige in dienst te nemen. De deskundige inspecteert het gebouw aan de hand van een aantal criteria. Na de keuring ontvangt u als gebouweigenaar een EPC. De deskundige laat het EPC registreren.

Waarom is een EPC belangrijk voor een woning? U mening is van belang! Reageer nu!

Copyright: Bouwkundige keuring Almere.

Voor vragen of EPC neemt u contact op met de expert in de regio Almere Amsterdam.