Waarom is een EPC belangrijk voor een woningkoper?

Waarom is een EPC belangrijk voor een de woningskoper?

Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)
Om aan te tonen dat een gebouw voldoet aan de EPN, is de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) ingevoerd. De EPC van 1,4 voor woningen werd op 1 december 1995 ingevoerd, in 1998 aangescherpt naar 1,2 en per 1 januari 2000 verder aangescherpt naar 1.

Een woning waarvoor vanaf 1 januari 2006 een bouwvergunning wordt aangevraagd, moet energiezuiniger worden. De EPC voor nieuw te bouwen woningen is aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Deze aanscherping past binnen het streven van de overheid om de C02-uitstoot te verminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan.

Waarom is een EPC belangrijk voor een woning? Plannen:
Bij het maken van plannen met betrekking tot de ruimtelijke ordening en bij de aanvraag voor het verkrijgen van een bouwvergunning speelt de wet- en regelgeving met betrekking tot milieu en duurzaamheid, zoals gezegd, een grote rol.

Het is van groot belang dat de omgeving van de mens niet wordt bedreigd door hinderlijke, gevaarlijke en schadelijke stoffen. Tot 1 maart 1993 was de Hinderwet van toepassing. Vanaf deze datum is de Wet milieubeheer (Wm) van kracht. Deze wet combineert een aantal milieuwetten.

Waarom is een EPC belangrijk voor een woning? U mening is van belang! Reageer nu!

Copyright: Bouwkundige keuring Almere

 

 

Vacature Administratief medewerker/administratief medewerkster vanuit huis

Vacature Administratief medewerker/administratief medewerkster vanuit huis. Per direct.

Wegens uitbereiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een adminstratief medewerker/ administratief medewerkster.

Over ons:

Wij zijn een kleinschalig familiebedrijf.
Ons bedrijf is 6 dagen per week open, ook in de avonden en weekenden.

Vacature Administratief medewerker/administratief medewerkster vanuit huis:

Functie Eisen:

MBO werk- en denkniveau
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, in word en geschrift;
Bij voorkeur diploma of certificaat administratie;
Ervaring is niet vereist maar wel een pre;
Je neemt de telefoon aan;
Je bent zeer flexibel inzetbaar (all arounder);
Je bent zeer nauwkeurig;
Professioneel zijn is een must in verband met veelvuldig klantencontact;
Je moet kunnen werken met verschillende ethniciteiten;
Beheersing van andere talen is een pre;
Je bent ambitieus en zeer klantvriendelijk.

Wat bieden wij :
In eerste instantie een contract van 3 maanden voor 23 uur per week;
Bij gebleken geschiktheid krijg je een jaar-contract, waarna bij onveranderde werkzaamheden van ons bedrijf dit omgezet kan worden in een contract voor onbepaalde tijd.
Salaris indicatie op basis van 40 uur:  1700 euro bruto per maand op basis van 40 uur per week;
Je kan/mag meer dan 15 uur werken vanuit huis.
Je kan/mag ook alle uren vanuit huis werken.

Bij interesse verzoeken wij je vriendelijk uitsluitend je CV en motivatiebrief per e-mail te sturen naar  [email protected], tav Personeelszaken.

Bouwkundige keuring Almere Haven

Bouwkundige keuring Almere Haven: De Velden:

Bouwkundige keuring Almere is overal in Almere bezig met het uitvoeren van bouwkundige keuring. Ook in De Velden in Almere hebben wij onlangs veel woningen geinspecteerd, onder andere aan de Blinkveldweg 17.

De potieneile koper heeft een verstandig besluit genomen om een bouwinspectie te laten uitvoeren in plaats van een NHG bouwkundige keuring. Dit kan als uw bank dit niet als een eis stelt, maar u toch meer zekerheid wenst. Dus heeft  de koper ons bouwkundige keuring bureau in de hand genomen.

Bouwkundige keuring Almere Haven: De Velden:

Verschil tussen met NHG en zonder:

Met NHG: Eis van de geldverstrekker om in aanmerking te komen voor een nationale hypotheekgarantie, maar ook bij huizen die ouder zijn dan 20 jaar. Dit dient door een uitgebreide rapporatge te gebeuren van ieder bouwkundig detail in een woning. Bij ons bestaat zo’n gemiddeld rapport uit 50 pagina’s. Iedere pagina bestaat uit ongeveer 10 bouwkundige onderdelen. Hierdoor krijgt de bank meer zekerheid.

Bouwkundige keuring Almere Haven: De Velden:
Zonder NHG: geen van de bovengenoemde, maar de koper wil graag zekerheid over wat hij/zij koopt.

Dit is een verstandige keuze, want dan weet u ook zeker van te voren waar u aan toe bent, dus beperkt men de risco’s om een miskoop te lopen.
Kun je dit achteraf toch claimen? Claimen kan je altijd, maar een koper heeft de wettelijke verplichting on een grondig onderzoek uit te laten voeren en dit moet bewijsbaar zijn. Door een bouwinspectie te laten uitvoeren kan je dit ook altijd bewijzen.

Bouwkundige keuring Almere Haven: De Velden:

Wat inspecteert bouwkundige keuring Almere bijvoorbeeld in Almere Haven?

In principe alle bouwtechnische details van een woning  volgens de NHG normen? Maar hiernaast (al was het niet verplicht) voert onze bouwkundig inspecteur ook een keuring uit aan de installatie en de afwerking. Dit maakt ons uniek. Wij kijken verder  en hebben oog voor details.

Bouwkundige keuring Almere Haven: De Velden: Werken wij alleen in Almere?

Onze werkgebieden:

Bijna overal in Nederland. Zoekt u gerust naar bouwkundige keuring Amsterdam dan zult u ook ons vinden en uiteraard altijd met goede Google recensies door onze opdrachtgevers. En natuurlijk onder hetzelfde mobiele nummer. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

 

 

 

 

Bouwkundige keuring Almere

Bouwkundige keuring ontbindende voorwaarde bedrag

Bouwkundige keuring ontbindende voorwaarde bedrag.

Bouwkundige keuring ontbindende voorwaarde bedrag: Kopers hebben na ondertekening van een koopcontract drie dagen bedenktijd, maar de praktijk leert dat dit vaak niet lang genoeg is om te weten of u hiervoor een financiering kunt krijgen.

Er kunnen zich ook onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor u het koopcontract weer zou willen ontbinden.

Het advies is dan ook om dergelijke situaties als ontbindende voorwaarden in een koopcontract op te nemen. Mochten zich dan situaties voordien, die in de voorwaarden vermeld staan, dan kunt u te allen tijde de koop ongedaan maken.

Wanneer u gaat bieden op een koopwoning, vermeld dan aan de verkoper om welke ontbindende voorwaarden het gaan, want de verkoper dient er mee akkoord te gaan.

Het is verstandig ontbindende voorwaarde op te nemen voor bijvoorbeeld de volgende gevallen:

  • Het is nog niet duidelijk of u een financiering kunt krijgen;
  • Voordat u het huis definitief koopt wilt dat een bouwkundige een bouwkundige keuring uitvoert;
  • U weet nog niet of u Nationale Hypotheek Garantie kunt krijgen;
  • Misschien kan u uw huidige huis niet op tijd verkopen (no-risk clausule).

Ook de verkoper kan ontbindende voorwaarden opnemen in het koopcontract. Een en ander altijd in overleg met de koper. U kunt hierbij denken dat de koop alleen door zou gaan indien de hypotheekverlener van de verkoper de restschuld van de woning financiert.

Ontbindende voorwaarden opstellen

Bij het opstellen van een ontbindende voorwaarde dienen de volgende regels worden opgenomen:

  • De termijn waarbinnen u kunt ontbinden (zoals bijvoorbeeld binnen vijf werkdagen na (de uitslag van) de bouwkundige keuring).
  • De manier hoe u kunt ontbinden (zoals door middel van aangetekend schrijven met handtekening voor ontvangst).

Voorbeeldtekst ontbindende voorwaarden met betrekking tot de bouwkundige keuring Almere:

“Koper zal zo spoedig mogelijk een bouwkundige keuring laten verrichten door een onafhankelijk bouwkundige. Koper heeft het recht om op grond van het rapport van deze keuring zonder enige nadere toelichting, de koopovereenkomst te ontbinden. De ontbinding moet worden ingeroepen per brief die aangetekend met handtekening voor ontvangst wordt verzonden, uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat de aankoopkeuring in opdracht van koper is verricht.”

Deze ontbindende voorwaarde geeft u een uitermate ruime mogelijkheid tot ontbinding. Misschien is dit niet acceptabel voor de verkoper. De verkoper ziet wellicht liever een beperking door:

  • een maximum bedrag aan onderhouds- of herstelkosten op te nemen
  • en uitsluitend ontbinding te accepteren in geval van overschrijding van dit bedrag.

Er kan discussie ontstaan over de inhoud van de termen ‘onderhouds- of herstelkosten’ en de inschatting van de kosten door de deskundige.

Tip: laat altijd een bouwkundige keuring uitvoeren en neem in het koopcontract op dat u recht heeft op ontbinding wanneer de uitkomst van die keuring tegenvalt. Op deze wijze komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Beroep doen op een ontbindende voorwaarde

Ontbindende voorwaarden zijn belangrijk omdat ze u voor grote financiële problemen kunnen behoeden. Maar ze zijn er niet om kopers een gemakkelijke uitweg te geven. Een handtekening onder een koopcontract weegt zwaar; de koop is zo goed als definitief. Er moet een hele goede reden zijn voor u het contract kunt ontbinden. Wilt u bijvoorbeeld een beroep doen op een gemaakt voorbehoud van financiering, dan moet u doorgaans één schriftelijke afwijzing van een geldverstrekker kunnen overleggen. In uw koopovereenkomst kan echter zijn opgenomen dat u meerdere afwijzingen moet overleggen. Kijk in uw contract na wat voor u geldt.

Bovendien is het niet zo dat de overeenkomst spontaan niet meer geldig is wanneer één van de ontbindende voorwaarden van kracht is. De koper moet zelf binnen een bepaalde termijn actie ondernemen en een beroep doen op de ontbindende voorwaarde, meestal schriftelijk. Hoe dat moet, wordt vaak ook in die voorwaarde zelf omschreven.

Bij vragen of opmerking, graag contact opnemen met bouwkunidge keuring Almere