Bouwkundige keuring Almere

Bouwkundige keuring ontbindende voorwaarde bedrag

Bouwkundige keuring ontbindende voorwaarde bedrag

Bouwkundige keuring ontbindende voorwaarde bedrag: Kopers hebben na ondertekening van een koopcontract drie dagen bedenktijd, maar de praktijk leert dat dit vaak niet lang genoeg is om te weten of u hiervoor een financiering kunt krijgen.Bouwkundige keuring ontbindende voorwaarde bedrag

Er kunnen zich ook onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor u het koopcontract weer zou willen ontbinden.

Het advies is dan ook om dergelijke situaties als ontbindende voorwaarden in een koopcontract op te nemen. Mochten zich dan situaties voordien, die in de voorwaarden vermeld staan, dan kunt u te allen tijde de koop ongedaan maken.

Wanneer u gaat bieden op een koopwoning, vermeld dan aan de verkoper om welke ontbindende voorwaarden het gaan, want de verkoper dient er mee akkoord te gaan.

Het is verstandig ontbindende voorwaarde op te nemen voor bijvoorbeeld de volgende gevallen:

  • Het is nog niet duidelijk of u een financiering kunt krijgen;
  • Voordat u het huis definitief koopt wilt dat een bouwkundige een bouwkundige keuring uitvoert;
  • U weet nog niet of u Nationale Hypotheek Garantie kunt krijgen;
  • Misschien kan u uw huidige huis niet op tijd verkopen (no-risk clausule).

Ook de verkoper kan ontbindende voorwaarden opnemen in het koopcontract. Een en ander altijd in overleg met de koper. U kunt hierbij denken dat de koop alleen door zou gaan indien de hypotheekverlener van de verkoper de restschuld van de woning financiert.

Bouwkundige keuring ontbindende voorwaarde bedrag

Bij het opstellen van een ontbindende voorwaarde dienen de volgende regels worden opgenomen:

  • De termijn waarbinnen u kunt ontbinden (zoals bijvoorbeeld binnen vijf werkdagen na (de uitslag van) de bouwkundige keuring).
  • De manier hoe u kunt ontbinden (zoals door middel van aangetekend schrijven met handtekening voor ontvangst).

Voorbeeldtekst ontbindende voorwaarden met betrekking tot de bouwkundige keuring Almere:

“Koper zal zo spoedig mogelijk een bouwkundige keuring laten verrichten door een onafhankelijk bouwkundige. Koper heeft het recht om op grond van het rapport van deze keuring zonder enige nadere toelichting, de koopovereenkomst te ontbinden. De ontbinding moet worden ingeroepen per brief die aangetekend met handtekening voor ontvangst wordt verzonden, uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat de aankoopkeuring in opdracht van koper is verricht.”

Deze ontbindende voorwaarde geeft u een uitermate ruime mogelijkheid tot ontbinding. Misschien is dit niet acceptabel voor de verkoper. De verkoper ziet wellicht liever een beperking door:

  • een maximum bedrag aan onderhouds- of herstelkosten op te nemen
  • en uitsluitend ontbinding te accepteren in geval van overschrijding van dit bedrag.

Er kan discussie ontstaan over de inhoud van de termen ‘onderhouds- of herstelkosten’ en de inschatting van de kosten door de deskundige.

Tip: laat altijd een bouwkundige keuring uitvoeren en neem in het koopcontract op dat u recht heeft op ontbinding wanneer de uitkomst van die keuring tegenvalt. Op deze wijze komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Ontbindende voorwaarden zijn belangrijk omdat ze u voor grote financiële problemen kunnen behoeden. Maar ze zijn er niet om kopers een gemakkelijke uitweg te geven. Een handtekening onder een koopcontract weegt zwaar; de koop is zo goed als definitief. Er moet een hele goede reden zijn voor u het contract kunt ontbinden. Wilt u bijvoorbeeld een beroep doen op een gemaakt voorbehoud van financiering, dan moet u doorgaans één schriftelijke afwijzing van een geldverstrekker kunnen overleggen. In uw koopovereenkomst kan echter zijn opgenomen dat u meerdere afwijzingen moet overleggen. Kijk in uw contract na wat voor u geldt.

Bovendien is het niet zo dat de overeenkomst spontaan niet meer geldig is wanneer één van de ontbindende voorwaarden van kracht is. De koper moet zelf binnen een bepaalde termijn actie ondernemen en een beroep doen op de ontbindende voorwaarde, meestal schriftelijk. Hoe dat moet, wordt vaak ook in die voorwaarde zelf omschreven.

Bij vragen of opmerking, graag contact opnemen met bouwkundige keuring Almere