Opleveringskeuring nieuwbouw Almere

Opleveringskeuring nieuwbouw Almere

Opleveringskeuring nieuwbouw Almere: Inspectie bij sleuteloverdracht.opleveringskeuring nieuwbouw almere

Voordat u de sleutels krijgt, zullen u en uw aannemer een opleveringskeuring uitvoeren.

Dit is een belangrijke stap – het maakt u niet alleen vertrouwd met uw nieuwe huis, maar het helpt u ook uw garantierechten te beschermen.

De opleveringskeuring vindt plaats op het moment dat u de sleutels in ontvangst neemt van de aannemer en omvat een formele doorloop van het voltooide huis met uw aannemer.

Bij deze inspectie dienen eventuele defecten, ontbrekende of niet-functionele items te worden genoteerd op een zogeheten proces-verbaal. De officiële oplevering vindt plaats aan de hand van het proces-verbaal aannemer.

Dit proces-verbaal dient als registratie van de staat van de woning tijdens de sleuteloverdracht. Hierop worden eventuele gebreken/problemen genoteerd, welke de aannemer binnen een afgesproken tijdsbestek dient te verhelpen/herstellen.

Verreweg de meest voorkomende defecten die we op het proces-verbaal zien, zijn de zogenaamde ‘fit and finish’-problemen. Dat kan krassen of slijtage op kasten of vloeren zijn, gebarsten freeswerk, slecht aangebrachte verf of oneffen vloertegels.

Dit zijn allemaal zaken die tijdens de opleveringskeuring kunnen en moeten worden geïdentificeerd. Als u bijvoorbeeld gutsen in uw hardhout meldt, maar het stond niet op uw proces-verbaal, kan het moeilijk zijn om te bewijzen dat ze bestonden voordat u er introk.

Opleveringskeuring nieuwbouw Almere

De inspecteur controleert o.a. de volgende gebreken:

Openen en sluiten van alle ramen om er zeker van te zijn dat de vergrendelingen werken, de schermen op hun plaats zitten en de ramen vrij op hun sporen schuiven.

Controleren of alle deuren zijn geverfd en dat hun sloten goed werken.

Bekijkt de muren in elke kamer om er zeker van te zijn dat er geen spijkers of zichtbare naden zijn.

Bekijkt de plint en het houtwerk rond de deuren om te zien of er gaten zijn die nog moeten worden gevuld.

Controleert of alle lichtschakelaars werken.

Test op piepende vloeren bij het rondlopen.

Controleert de badkuip en gootsteen om er zeker van te zijn dat er geen krassen of schilfers zijn.

Dit is het moment waarop een aannemer zou moeten uitleggen hoe de apparaten werken, waar u de waterafsluiting zult vinden en hoe u het mechanische systeem van uw huis moet bedienen.

Hoewel uw opleveringskeuring een gelegenheid is om de staat van uw huis te documenteren voordat u er intrekt, treedt uw garantie in.

Deze garantiedekking wordt beschreven in uw informatiepakket voor huiseigenaren die uw aannemer u zou moeten geven op het moment dat u de sleutels van uw nieuwe huis ontvangt.

Tot slot wordt ook geadviseerd over de constructieve staat van de woning en bij twijfel wordt verder onderzoek voorgesteld.

Indien u vragen heeft over een opleveringskeuring in Almere dan kunt u uiteraard te allen tijde contact opnemen met ons via telefoon nummer 036-2002631 of per email naar info@bouwkundigekeuring-almere.nl